Beslissingen college van burgemeester en schepenen Brakel

10-12-2018 20:45
Het college van burgemeester en schepenen kwam op maandag 3 december 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het college nam kennis van een klacht bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen over de lokale verkiezingen van 14 oktober jl.
Met het oog op de uitvoering van het “zitbankenplan” werden zitbanken aangekocht.
Ten behoeve van de gemeentelijke basisschool zullen nieuwe speeltoestellen worden geplaatst.
(Gemeente Brakel)