Beslissingen college van burgemeester en schepenen, en gemeenteraad Brakel

27-11-2018 21:06
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 26 november 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
De gemeentelijke bib zal instappen in het eengemaakt bibliotheeksysteem.
De voorontwerpen van nieuwe parkings (Dam, sporthal, verbinding Tirse-Driehoekstraat) kunnen op een volgende gemeenteraad behandeld worden.
Aan samenwerkingsverband Creat/Farys is een offerte voor het vernieuwen van de wegmarkeringen in 2019 gevraagd.
De gemeenteraad kwam op 26 november 2018 samen.
Kennis werd genomen van het jaarverslag op naam van de culturele raad en sportraad.
Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werd de agenda besproken en werden er vertegenwoordigers aangesteld.
Een ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling op de vergunningsplicht werd definitief vastgesteld.
Het RUP “sportterreinen” werd voorlopig vastgesteld.
Nieuwe speeltoestellen worden voorzien voor het gemeentelijk onderwijs. De stookplaats van de gemeenteschool te Everbeek-boven wordt volledig vernieuwd via EANDIS.
Verbeteringswerken zullen aan de waterlopen gebeuren ter hoogte van het Abeelpad en langsheen de Leizemooie.
Een aanpassing van het gemeentelijk meerjarenplan werd goedgekeurd.
Voor de standhouders op de kermissen wordt de retributie verlaagd; dit moet de kermissen te Brakel aantrekkelijk houden.
Voor een reeks van kerkfabrieken werd het meerjarenplan – budgetwijziging – budget 2019 goedgekeurd.
Met het oog op het uitvoeren van het zitbankenplan keurde de raad ten slotte de aankoop van zitbanken goed.
De gemeenteraad kwam op 26 november 2018 samen.
Kennis werd genomen van het jaarverslag op naam van de culturele raad en sportraad.
Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werd de agenda besproken en werden er vertegenwoordigers aangesteld.
Een ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling op de vergunningsplicht werd definitief vastgesteld.
Het RUP “sportterreinen” werd voorlopig vastgesteld.
Nieuwe speeltoestellen worden voorzien voor het gemeentelijk onderwijs. De stookplaats van de gemeenteschool te Everbeek-boven wordt volledig vernieuwd via EANDIS.
Verbeteringswerken zullen aan de waterlopen gebeuren ter hoogte van het Abeelpad en langsheen de Leizemooie.
Een aanpassing van het gemeentelijk meerjarenplan werd goedgekeurd.
Voor de standhouders op de kermissen wordt de retributie verlaagd; dit moet de kermissen te Brakel aantrekkelijk houden.
Voor een reeks van kerkfabrieken werd het meerjarenplan – budgetwijziging – budget 2019 goedgekeurd.
Met het oog op het uitvoeren van het zitbankenplan keurde de raad ten slotte de aankoop van zitbanken goed.
(Gemeente Brakel)