Beslissingen college van burgemeester en schepenen Brakel

20-11-2018 21:06
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 19 november 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Aan de gemeentelijke adviesraden wordt gevraagd de vernieuwing van de raden – zoals verplicht na lokale verkiezingen – op te starten.
Van 31 oktober tot en met 12 november 2018 werd een snelheidsmeting uitgevoerd in Burreken: meer dan 95% van de bestuurders hield zich aan de opgelegde snelheid. Het snelheidsindicatiebord wordt nu verplaatst naar Meierij.
Op zondag 2 december wordt het nieuwe overstromingsgebied ter hoogte van Verrebeek- Roensveld voorgesteld aan het publiek.
Met het oog op het aanleggen van een overstromingsgebied te Everbeek-beneden is aan de ontwerper opdracht gegeven tot de opmaak van een onteigeningsplan.
(Gemeente Brakel)