Beslissingen college van burgemeester en schepenen Brakel

14-11-2018 11:35
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 12 november 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het RUP Industrieterrein is de schorsingstermijn met gunstig gevolg doorlopen, dit kan nu gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Hiermee krijgen drie ondernemingen meer rechtszekerheid over hun huidige en toekomstige ruimtelijke situatie.
Met het oog op het gebruik van twee extra snelheidsindicatorborden worden twee aanhangwagens gekocht. Deze kunnen op korte termijn dan ingezet worden naast de twee reeds beschikbare snelheidsindicatorborden die momenteel in de Neerstraat en Burreken staan opgesteld.
Een bestek met het oog op het vernieuwen van zitbanken – binnen het kader van een zitbankenplan – is opgesteld en kan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Op de gemeentelijke eigendom ter hoogte van Nederstenkouter – Driehoekstraat zal een nieuwe ondergrondse glasbol worden geplaatst.
(Gemeente Brakel)