Beslissingen college van burgemeester en schepenen Brakel

07-08-2018 21:02
Het college van burgemeester en schepen kwam op maandag 6 augustus samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, doortochten …), kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Aan Eandis werd een reeks van (tijdelijke) vergunningen verleend met het oog op het vernieuwen van de nutsleidingen in de Ronsesestraat, de Edgard Tinelstraat en de Sint-Martensstraat.
Dit alles binnen het kader van het “fietspaddossier Ronsesestraat”.
Het college van burgemeester en schepenen deelt ook mee, overeenkomstig art. 19 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD) van 8 juli 2011, dat iedereen tot 2 oktober 2018 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, kan nagaan of hijzelf of haarzelf of iemand anders op de kiezerslijst staat, en of de vermelding op de lijst correct is.
(Gemeente Brakel)