Beslissingen college van burgemeester en schepenen Brakel 23 oktober

29-10-2018 15:55
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 23 oktober 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen verschillende, individuele dossiersrond ruimtelijke ordening aan bod.
Het college nam ook kennis van de resultaten van de snelheidsmeting in de Klaaie –Reepstraat, waar maximum 50 km per uur gereden mag worden.
Gemeten vanop de locatie van het snelheidsindicatiebord reden in de periode van dinsdag 9 oktober tot en met maandag 22 oktober 2018 meer dan 50% van de bestuurders te snel. Met de lokale politie wordt nu een meer repressief vervolgtraject uitgewerkt (onder andere door te flitsen).
Het toestel wordt nu verplaatst naar het Burreken.
(Gemeente Brakel)