Beslissingen college en gemeenteraad Brakel

01-03-2018 10:49
Het college van burgemeester en schepenen kwam op maandag 26 februari 2018 samen. 
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten…) en verslagen van bijeenkomsten van kerkfabrieken kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod. 
Het vernieuwen van de sectionale poorten in de gemeentelijke loods en de gemeentelijke basisschool werd gegund voor een bedrag van € 19.094. 
Met woongroep De Rank in Brakel werd een samenwerking afgesloten waardoor de 14 volwassen op gestructureerde wijze vrijwilligerswerk zullen verrichten (meer informatie vind je op de website: https://vrijwilligerswerk.be/organisaties-van-a-tot-z/de-rank). 
Premies werden uitbetaald voor groenbemesting en groenontleding, herbruikbare luiers en superisolerend glas. 
Vorderingsstaten en verslagen van lopende wegenprojecten in de Brakelbosstraat, de Laaistok en Warande en deze van de dorpskernvernieuwing, werden besproken en goedgekeurd. 
Ten slotte werd het “Kunstproject Brakel” – naar aanleiding van 45 jaar Culturele Raad Brakel – goedgekeurd. 
 
De gemeenteraad nam volgende beslissingen :
De volgende aanvullende verkeersreglementen zijn goedgekeurd: 
1° het invoeren van gedeeltelijk parkeren in de Wijnstraat (aan de kant van de pare nummers). 
2° het invoeren van een tonnagebeperking in de Kloosterstraat. 
De buurtwegen 22, 27 en 30 werden voorlopig afgeschaft; het openbaar onderzoek wordt nu opgestart. 
Binnen het kader van het project “fietspad Ronsesestraat” werden opnieuw overeenkomsten goedgekeurd met het oog op grondverwerving. 
Een bestek met het oog op het aanstellen van een ontwerper belast met het (onderzoek naar) het aanleggen van bijkomende parkings ter hoogte van het Abeelpad, de gemeentelijke sporthal en de verbindingsweg Driehoekstraat-Tirse werd goed bevonden. Het college krijgt opdracht tot het starten van de overheidsopdracht. 
Een nieuwe gemeentelijke premie voor mantelzorg werd ook goedgekeurd. 
(Gemeente Brakel)