Beslissingen College Burgemeester en Schepenen van Brakel

25-09-2018 10:07
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 24 september 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Kennis werd genomen van de resultaten van de snelheidsmeting in de Leinstraat.
Gedurende de periode van 29 augustus tot 18 september reden – gemeten vanop de locatie door het snelheidsindicatiebord – 1.8% van de bestuurders te snel (snelheidsregime 70 km/u).
Het toestel wordt nu verplaatst naar de Klaaie/Reepstraat. Twee bijkomende toestellen zullen binnenkort geleverd worden.
Teneinde het probleem van het niet-respecteren van de opgelegde verkeersomleiding door vrachtwagens in de as-Leinstraat-Cijnsland-Heinestraat een halt toe te roepen, is beslist een vrachtwagensluis met cameradetectie te huren. Deze zal 24/24 vrachtwagens die de omlegging niet respecteren registreren en … beboeten.
Een nieuw oplaadpunt voor elektrische wagens wordt voorzien op de parking van de gemeentelijke sporthal.
De kerk van Opbrakel werd door de Vlaamse overheid geselecteerd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit met het oog op een nieuwe invulling voor het verenigingsleven.
De gemeente Brakel zal opnieuw meewerken aan de organisatie van cultuurkampen in de gemeentelijke sporthal tijdens de jaarlijkse vakantie en de dag van de jeugdbeweging
(Gemeente Brakel)