Beslissingen college burgemeester en schepenen van Brakel

07-02-2018 20:45
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten …) kwamen ook verschillende, individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Vorderingsstaten en verslagen van lopende wegenprojecten werden besproken en goedgekeurd, zoals deze van de dorpskernvernieuwing, Laaistok, Brakelbosstraat en Warande.
Dit voorjaar komt de Xperilab.be schoolbus naar Brakel: dit is een wetenschapstruck van de Stichting Onderneming – Instituut, een initiatief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
Via Logo Gezond+ wordt deelgenomen aan de 10.000 stappenclash in mei 2018, onder leiding van Sven Ornelis. Hierbij worden de inwoners uitgedaagd om meer te bewegen.
De overheidsopdracht is gestart met het oog op het kopen van nieuwe, polyvalente panelen die kunnen gebruikt wordt door verenigingen en eveneens als stemhokje voor de verkiezingen.
In de Wijnstraat wordt een tijdelijk politiereglement ingesteld dat het zal mogelijk maken om gedeeltelijk te parkeren op de voetpaden.
(Gemeente Brakel)