Beslissingen college Burgemeester en schepenen Brakel

06-11-2018 10:16
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 5 november 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Een ontwerp van herinrichting van de Hollebeekstraat werd besproken.
Aan de lokale politie is gevraagd om verhoogd toezicht uit te oefenen op het correct parkeren op het Marktplein.
(Gemeente Brakel)