Beslissingen college Burgemeester en schepenen Brakel

31-08-2018 10:56
Het college van burgemeester en schepen kwam op dinsdag 29 en woensdag 30 augustus samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Een beschrijvende nota om bijkomende parkeerplaatsen aan te leggen aan de verbindingsweg Tirse-Driehoekstraat, Abeelpad en de gemeentelijke sporthal werd goedgekeurd. Dit wordt nu uitgewerkt in een voorontwerp.
Twee bijkomende snelheidsinformatieborden worden gekocht om de snelheid in gemeentelijke straten te meten. Kennis is genomen van de resultaten van een eerste reeks van metingen in de Neerstraat en de Meerbeekstraat.
Subsidies voor hemelwaterputten werden goedgekeurd.
(Gemeente Brakel)