Beslissingen college Burgemeester en schepenen Brakel 5 maart

06-03-2018 11:08
 
Het college van burgemeester en schepenen van Brakel kwam op maandag 5 maart 2018 samen.
 
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden, …) kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
 
Vorderingsstaten en verslagen van lopende wegenprojecten werden besproken en goedgekeurd, zoals deze van de dorpskernvernieuwing, Laaistok, Brakelbosstraat en Warande).
 
Een overheidsopdracht is opgestart met het oog op het aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van nieuwe parkings op het gemeentelijk recreatiedomein, aan de gemeentelijke sporthal en aan de verbindingsweg Driehoekstraat-Tirse.
 
De asfalteringswerken voor 2018 werden gegund voor de volgende straten: Keiweg, Pottenberg, Toepweg (aan de kant van Warande), Eikkouterweg, Heyveld (tussen de Vossenbroekstraat en de Brusselsestraat) en de parkeerstroken in de Neerstraat en de Brusselsestraat.
 
Voor onderhoud aan het openbaar domein werd een tweede afvalzuiger met oplegger gekocht. Ook werd het groenonderhoud van de gemeentelijke perken en de kerkhoven en het maaien van obstakels op de wegbermen behandeld.
 
In samenwerking met het projectbureau Herbestemming Kerken zal een studie opgemaakt worden over de mogelijke herbestemming van de gemeentelijke kerk in Opbrakel.
 
Het college heeft ook beslist om mee te werken aan het onderzoek CurieuzeNeuzen Vlaanderen om de luchtkwaliteit in Brakel te meten.
(Gemeente Brakel)