Beslissingen college Burgemeester en schepenen Brakel 29/10

30-10-2018 20:49
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 29 oktober 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen verschillende, individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
De verlichting in de waterpartij langsheen de Hoogstraat wordt vervangen door verlichting met meer vermogen.
In het kader van de werken die binnenkort starten op de vijver van het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen is ook beslist de geul naar de waterloop te laten ruimen.
Gelet op de maandenlange meldingen van diverse vormen van overlast (lawaai, achterlaten afval …) op de paalcamping op de Brouwierstraat en de hinder die dit voor omwonenden veroorzaakt, is beslist deze site te sluiten.
(Gemeente Brakel)