Beslissingen college Burgemeester en schepenen Brakel 10 december

11-12-2018 21:16
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 10 december 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het college nam kennis van een advies op naam van VIAS betreffende de drempels ter hoogte van de bibliotheek te Nederbrakel. Het VIAS (vroegere Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) ziet geen wettelijk/reglementair beletsel bij de geplaatste drempels ter hoogte van de bibliotheek. Deze werden geplaatst om de veiligheid van de duizenden (minderjarige) bezoekers aan de gemeentelijke bib te verhogen in de erfzone.
Het project betreffende een studie naar een herbestemming van de kerk in Opbrakel is weerhouden door de Vlaamse overheid en krijgt hiervoor 17.600 euro subsidies.
De voorbije weken stond een snelheidsindicatorbord langsheen de Meierij. Over een periode van 2 weken blijken meer dan 89% van de bestuurders zich aan de opgelegde snelheid te houden. Het bord wordt nu verplaatst naar de Groenstraat.
Ook in 2019 zal in samenwerking met de seniorenraad een kalender worden uitgegeven.
Op zondag 25 augustus 2019 komt het Vlastreffen opnieuw naar Brakel en dit na de succesvolle samenwerking in 2015.
De volgende gemeenteraad zal op vrijdag 28 december 2018 om 20 uur starten.