Bermbeheerplan Brakel

26-06-2014 21:49

 

Brakel heeft in het kader van het bermbeheersplan een aantal straten die een apart maairegime vereisen. Enerzijds zijn dit straten die maar vanaf 1 juli zullen gemaaid worden en een tweede maaibeurt vanaf 1 oktober. Anderzijds zijn er een heel aantal beperkte straten die maar gemaaid zullen worden om de 2 jaar en dit vanaf 15 oktober.
De kaarten en het bermbeheerplan staan op de gemeentelijke website (https://www.brakel.be/natuur-en-milieu/natuur/bermbeheer) zodat je gemakkelijk kan terugvinden wanneer jouw straat zal gemaaid worden. Uiteraard kunnen de werken niet overal op hetzelfde moment uitgevoerd worden zodat een aangepaste rijstijl aangewezen is in die straten waar de vegetatie wat hoger staat.