Bermbeheer te Brakel

29-05-2015 10:39

 

In Brakel zijn er verschillende kilometers bermen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen. Een gepast beheer biedt dus heel wat kansen op vlak van fauna en flora.
Al sinds 1984 bestaat het Bermbesluit waarin bepaald staat dat openbare besturen verplicht zijn een natuurvriendelijk beheer toe te passen op de bermen die eigendom zijn of aan hun beheer worden toevertrouwd en dit uiteraard zonder gebruik van pesticiden of herbiciden. Dit beheer start vanaf 15 juni voor de eerste maaibeurt en vanaf 15 september voor de tweede maaibeurt. Echter zijn deze maaiperioden voor de fauna en flora niet steeds de beste waardoor bepaalde vegetatie geen zaden kan vormen.

Meer weten? klik hier