Bericht van politiezone Brakel

09-12-2014 10:26

 

Op donderdag 4 december laatstleden organiseerde PZ Brakel een overlegvergadering met betrekking tot de aanpak van domiciliefraude.

Zowel parket, arbeidsauditoraat als Federale Politie tekenden present.  Verder namen ook afvaardigingen van de dienst burgerzaken van de gemeenten Brakel, Maarkedal en Zwalm deel aan dit leermoment.  Ook uit de omliggende politiezones waren er ruime delegaties aanwezig, zelfs vanuit Vlaams-Brabant was er interesse voor dit initiatief.

Domiciliefraude is een vorm van fraude waarbij burgers en bedrijven door middel van fictieve adressen proberen om op een onrechtmatige manier inkomsten te genereren.

Van zodra een burger zijn hoofdverblijfplaats niet heeft op de plaats van inschrijving in het bevolkingsregister is er sprake van domiciliefraude.

Vaak is het moeilijk om het bewijs te leveren of iemand al dan niet op een bepaald adres woont.  Er werd daarom dieper ingegaan op de elementen die kunnen duiden op bewoning, zoals elektriciteitsverbruik, waterverbruik, internetaansluiting, het aangeboden restafval, …

Via uitgebreide presentaties van het arbeidsauditoraat en de Vlaamse Wooninspectie kregen de deelnemers een vollediger zicht op en inzicht in de problematiek van de domiciliefraude.

Wijkinspecteurs, die massaal aanwezig waren en de dienst Burgerzaken van de gemeenten, zijn de eerste betrokken partners bij het opstarten van een dossier domiciliefraude.  Dit infomoment heeft voornamelijk aan deze diensten de nodige tools aangereikt om met nog meer gedrevenheid, maar vooral eensgezindheid deze vorm van fraude te lijf te gaan.  De doelstelling om de hele keten te betrekken bij dit initiatief, van advies bij inschrijving tot vervolgingsbeleid werd tot onze grote tevredenheid bereikt.  De grote interactie tijdens deze vergadering wijst tevens op een grote betrokkenheid.

 

Bron : www.tbrakelt.be