Belastingsverlaging toch al in 2016

31-12-2015 16:18

Het meerjarenplan van de stad Geraardsbergen 2013-2019 had het al laten uitschijnen. Op het einde van deze legislatuur zou het percentage personenbelastingen dalen van 8%  naar 7,9%.

 "De huidige coalitie Open VLD - CD&V heeft ervoor gezorgd dat dit reeds in 2016 zal gebeuren", zegt een zeer tevreden schepen van Financiën Ann Panis (Open VLD). 

"Mede dankzij het OCMW hebben we hun toelage in 2019 kunnen verlagen. Dit door hun efficiëntere werking zonder aan maatschappelijke steun in te boeten. Mijn dank gaat dus ook uit naar de OCMW raad en de Voorzitter David Larmuseau (CD&V) ". 

Ondertussen werd ook reeds de belasting op drijfkracht (belangrijk voor zelfstandigen) afgeschaft. Nog enkelen zullen deze in 2016 betalen maar vanaf 2017 bestaat die officieel niet meer. 

Grote besparingen gebeuren ook op het vlak van personeel. Gepensioneerden worden tot het einde van deze legislatuur niet vervangen en er is een aanwervingsstop. Er wordt uiteraard over gewaakt dat de dienstverlening naar de burger toe niet in het gedrang komt. Dit impliceert dat er door het bestuur niet altijd gemakkelijke beslissingen moeten worden genomen, maar in zeer moeilijke financiële tijden moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

Stad Geraardsbergen had in 2015 opnieuw te kampen met financiële tegenslagen.  

Er was de laattijdige inkohiering  van de personenbelasting bij de FOD Financiën die zorgde voor een min ontvangst van 806.011,45 euro. 

Verder waren er in 2015 nog de personeelskosten waarmee men rekening diende te houden door bijvoorbeeld de omzetting van de gesco’s naar contractuelen. Allemaal beslissingen van hogerhand waar de stad zich moet aan aanpassen. 

En naar de toekomst toe de minder inkomsten naar aanleiding van de tax shift, ook niet te onderschatten bedragen. 

Er wordt geprobeerd de uitgaven nauwlettend in het oog te houden, zegt schepen Panis. 'We moeten het personeelsbestand op een rationele maar doch ook menselijke manier optimaliseren en ervoor zorgen dat de stad toch nog de nodige city marketing krijgt die ze verdient.' 

"Deze ploeg zal niet ophouden met te streven naar een gemiddelde qua personenbelasting die onze stad waardig is. Reeds 9 jaar ben ik er als schepen van Financiën van overtuigd dat wij op deze manier tweeverdieners en zelfstandigen naar onze prachtige stad kunnen halen om zich hier te vestigen" aldus schepen Panis.   

 

Sp.a had eerder al kritiek op deze belastingvermindering. "Enkel goed voor een extra pakje friet"

Schepen Panis vindt het beschamend dat een socialistische partij eender welke belastingsvermindering weglacht. 

"Zijn deze mensen zich niet bewust van het feit dat er misschien ook inwoners in onze stad zijn die zeer blij zijn met dit 'pakje friet', of is kansarmoede enkel voor hen een woord dat men graag op de gemeenteraad of OCMW raad gebruikt? Wie maakt zich hier eigenlijk schuldig aan kiezersbedrog? Het is de bedoeling dat we elk jaar bij de opmaak van het budget kijken of er een mogelijkheid is om belastingen af te schaffen of te verlagen. Wie kan hier nu iets tegen hebben? Blijkbaar zelfs de SP.a niet want ze hebben 'voor' gestemd. Men goochelt met cijfertjes maar deze 0,1 % tot en met 2019 betekent wel een kleine 520.000 euro dat we niet uit de burger zijn portefeuille halen. Een serieus pak friet, nietwaar?

In de politiek moet je ook eens durven tegen een ander zeggen dat er een goed beleid gevoerd wordt, ook al streelt dit het eigen ego niet".