Belastingreglement inzake het gebruik van het containerpark

01-07-2014 23:13

 

Op de gemeenteraad van 30 juni 2014 werd het belastingreglement inzake het gebruik van het containerpark goedgekeurd waarbij vanaf 1 augustus 2014 de fractie grof huisvuil betalend wordt op het containerpark. Dit naar aanleiding van de het nieuwe

Materialendecreet die werd ingevoerd door de Vlaamse Regering. Bij het aanbieden van grof huisvuil zal het voertuig opgemeten worden en op basis van lengte -en hoogtemeting zal 5, 10 of 15 euro aangerekend worden. Voor alle duidelijkheid voor de andere fracties (groenafval, bouw- en sloopafval, luierafval,...) wordt geen tarief aangerekend en blijft iedereen recht hebben op 15 gratis beurten. Eerst was voorzien dit vanaf 1 juli te laten starten maar door laattijdige aanpassing van de software door de firma die instaat voor onze automatisering werd dit 1 maand uitgesteld en zal gedurende de maand juli een proefperiode worden ingelast.

Er zal voortaan niet meer moeten betaald worden op het containerpark want alles zal doorgerekend worden op de Diftarfactuur (factuur van de huisvuilophaling).

Om een vlottere toegang te bekomen zal het keuzemenu aan de ingangszuil beperkt worden tot het al dan niet aanbrengen van grof huisvuil.  Al de rest zal gebeuren via een handcomputer die de toezichters bij zich zullen hebben.

Eveneens zullen vanaf 1 augustus 2014 de inwoners van de gemeente Horebeke naar het containerpark van Brakel kunnen komen.