Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag Nieuwenhove

17-11-2015 11:05

 

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door De Graeve Wim, Overrraadstraat 2 te 9506 Nieuwenhove een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is ingediend betreffende het (de) perce(e)l(en) gelegen Overraadstraat 2 te 9506 Nieuwenhove met als voorwerp: gemengd veeteeltbedrijf: hernieuwen grondwaterwinning.

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 19/11/2015 tot en met 21/12/2015 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het Stadsbestuur, Administratief Centrum, Weverijstraat 20.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de Burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.