Bekendmaking openbaar onderzoek RUP 'Paarse Vlekjes'

19-01-2016 11:11

 

Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis aan de bevolking dat er een openbaar onderzoek zal worden georganiseerd betreffende het ontwerp van het gemeentelijk RUP ‘Paarse Vlekjes’, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 28 december 2015.

 

Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Paarse Vlekjes’

Openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis aan de bevolking dat er een openbaar onderzoek zal worden georganiseerd betreffende het ontwerp van het gemeentelijk RUP ‘Paarse Vlekjes’, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 28 december 2015.

 

Het ontwerp van het gemeentelijk RUP ligt ter inzage van maandag 1 februari 2016 tot en met donderdag 31 maart 2016,

-       aan de balie van het Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen (openingsuren: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en donderdagavond ook van 16.30 uur tot 19.30 uur)

-       op de website van de stad Geraardsbergen: www.geraardsbergen.be

Informatievergadering

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een informatievergadering op 3 februari 2016 om 19.30 uur in JC De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen, waarop u van harte welkom bent.

Gelieve uw aanwezigheid hiervoor te bevestigen op stedenbouw@geraardsbergen.be

Opmerkingen en bezwaren

Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp van het gemeentelijk RUP ‘Paarse Vlekjes’ moeten voor 1 april 2016 aangetekend worden verzonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p/a Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen of moeten afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres (eveneens gericht aan de GECORO).

 

Plannen en toelichtende nota