Begroting 2015 en meerjarenplan goedgekeurd

18-12-2014 11:02

Dinsdagavond werd op de gemeenteraad het budget voor 2015 goedgekeurd. Schepen Ann Panis (Open Vld) benadrukte dat ondanks de zeer moeilijke financiële tijden het gelukt is om deze begroting op tijd rond te krijgen.  De 5 speerpunten van het meerjarenplan 2014-2019 blijven ongewijzigd ; veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen, patrimonium en openbaar domein aantrekkelijk maken, economische bedrijvigheid en tewerkstelling stimuleren, woonkwaliteit en huisvesting opwaarderen en samenwerken aan een klantgerichte dienstverlening in synergie met het OCMW. De acties hier rond in het budget 2015 werden behouden.

Toch moest de stad (zoals bijna elk jaar) weer enkele financiële tegenslagen incasseren.  Ten eerste is er de laattijdige inkohiering  van de personenbelasting bij de FOD Financiën. Dit betekent dat zowel voor 2014 als voor 2015 de inkomsten herraamd  werden. Voor onze stad betekent dit voor 2014 een min ontvangst van 1.423.323 euro en voor 2015 528.269 euro. Er wordt wel een voorschot gestort aan de stad om vooral niet in liquiditeitsproblemen te komen. Dan was er ook nog de definitieve afrekening van het dossier O.L.V. ziekenhuis en de hervorming van de brandweerzone.  “Ons financieel meerjarenplan moet natuurlijk in evenwicht zijn, dit betekent dat het resultaat op kasbasis elk jaar positief moet zijn en dat de autofinancieringsmarge in 2019 positief moet zijn” zegt Schepen Panis. Daarom werden er in laatste instantie toch nog enkele aanpassingen doorgevoerd.  We hebben weliswaar de indexsprong in 2015 maar toch zal er nog moeten opgelet worden op het vlak van personeel en de werkingskosten zullen vanaf volgend jaar ook terug naar beneden moeten. Vanaf 2015 is dat 5 %, 2016 en 2017 7,50 % en 2018 en 2019 15 %. De toelage naar het OCMW vermindert vanaf 2016 met 100.000 euro t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan.

De oppositie maakte de opmerking over een eventuele belastingsverlaging maar Schepen Panis benadrukte dat deze vermindering in de loop van de legislatuur wel zal gerealiseerd worden. Deze was trouwens in het oorspronkelijk meerjarenplan ook niet gepland in 2015 maar pas later. De schepen zal er echter bij de opmaak van de begroting 2016 over waken of er toch niet kan gekeken worden om deze belastingsverlaging vervroegd te laten plaatsgrijpen.

Bron : www.9500news