Bebouwde kom Ophasselt wordt uitgebreid

11-03-2015 22:10

 

Op de agenda van de gemeenteraad van Geraardsbergen stond de uitbreiding van de bebouwde kom van Ophasselt.  “De verkeersveiligheid en overdreven snelheid zijn steeds heikele punten die bij de burgers in elke deelgemeente ergernis opwekken”, aldus Steven De Boe gemeenteraadslid voor N-VA. “De uitbreiding van de bebouwde kom in Ophasselt,  zoals deze nu op tafel ligt, brengt geen extra snelheidsverlaging met zich mee. Enkele straten waar men vandaag maximum  50 km/u mag rijden, worden toegevoegd aan de dorpskern.  De Vrijheid blijft echter in de kou staan. Hier blijft de maximum snelheid 90 km/u. De functie van deze straat is de laatste jaren volledig gewijzigd. Er wonen veel gezinnen met jonge kinderen. Het is jammer dat dit niet wordt aangepakt.” De Boe hekelde ook de chaos van verkeersborden. “Een bord dat einde zone 50 aangeef midden in de bebouwde kom is om problemen vragen. Ik hoop dat dit bord snel wordt verwijderd.” Het schepencollege beloofde de snelheid in de Vrijheid spoedig te verlagen en het bord te verwijderen.