Baggerwerken en oeverversteviging op de Rijdtmeersen.

27-11-2018 10:19
Op basis van het rapport van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek houdende analyse van de fysico-chemische waterkwaliteit en aanbevelingen voor beheer van de vijver van de Rijdtmeersen is het aangewezen om een deel van de vijver te baggeren om die manier de vijver uit te diepen zodat vissen in warmere periodes het frissere en zuurstofrijkere water kunnen gaan opzoeken.
Bovendien wordt een deel van de oevers verder verstevigd om afkalving tegen te gaan.
De uitvoerend aannemer is Nv Heyrman – De Roeck uit Beveren.
Deze werken zullen starten op 3 december 2018 en vermoedelijk duren tot en met 31 december 2018.
(Gemeente Brakel)