Asfaltwerken Jan De Coomanstraat verlengd

05-05-2015 08:52

 

De asfaltwerken in de Jan De Coomanstraat in Zandbergen zullen minstens 1 week langer duren dan voorzien.

Ten gevolge van de negatieve resultaten van de proeven op de fundering, moet deze minstens 1 week uitdrogen.
De verdichting van de fundering werd uitgevoerd volgens de regels van de kunst met de voorgeschreven materialen.
Na 1 week worden er opnieuw proeven uitgevoerd en zal er een beslissing genomen worden op basis van de resultaten.

Diensten