Armoede in Geraardsbergen

02-04-2014 11:01

Vorige week stelde de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie samen met de universiteit van Gent en de andere actoren het jaarboek Armoede in België voor. Zoals elk jaar willen de deelnemers de kennis over armoede en sociale uitsluiting bundelen in 1 boek en hiermee armoede in de politieke en publieke belangstelling houden. Daarnaast wil ‘Armoede in België’ belangrijke cijfergegevens rond armoede op jaarbasis verzamelen om zo nieuwe (longitudinale) trends te kunnen ontrafelen. Op deze manier kunnen de verschillende instellingen in België de gepaste maatregelen treffen om deze (nieuwe) tendensen een halt toe te roepen. En hier heeft de stad Geraardsbergen ook een rol te vervullen volgens raadslid Emma Van der Maelen.

“ Een opvallende trend in het jaarboek Armoede in België is het stijgend aantal zelfstandigen, die in de armoede terecht komen” zegt Emma Van der Maelen. “Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat steeds meer zelfstandigen een verhoogd armoederisico hebben.

Uit cijfers tussen 2008- 2010 blijkt dat ongeveer 1 op 8 huishoudens (12,7%) met een zelfstandige in hoofdberoep een verhoogd risico heeft om in de armoede terecht te komen. Deze cijfers dateren dan nog voor de crisisjaren. Het is correct in te schatten dat het percentage de laatste jaren nog opgelopen is. Ook in Geraardsbergen vreest raadslid Van der Maelen dat er steeds meer zelfstandigen in de financiële problemen komen. Vorige legislatuur werd het initiatief genomen om de gespecialiseerde VZW EFREM voor een zitdag naar Geraardsbergen te halen. Zelfstandigen kunnen in het sociaal huis terecht met hun vragen en problemen. Maar dit initiatief is onvoldoende volgens Van der Maelen. “Het stijgend aantal zelfstandigen met een verhoogd armoederisico vraagt om structurele ingrepen” zegt Emma Van der Maelen.

Daarnaast neemt het stijgend aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen alarmerend proporties aan. Het is algemeen geweten dat een alleenstaande of een eenoudergezin een hogere kans heeft om in de armoede terecht te komen. In 2011 had Geraardsbergen al te maken met hoge percentages alleenstaanden (29,72%)  en éénoudergezinnen (14,69%). In totaal hebben 44,41% van de Geraardsbergse bevolking een hogere kans om in de armoede terecht te komen. Ook hier kan en moet de stad Geraardsbergen zijn verantwoordelijkheid opnemen om te zorgen dat deze gezinnen hun kop boven water kunnen houden.

Tijdens de gemeenteraad stelde raadslid Emma Van der Maelen aan de Schepen van armoedebestrijding de vraag welke ingrepen Geraardsbergen zal nemen om deze stijgende problematieken een halt toe te roepen. De Schepen van armoedebestrijding antwoordde samen met VZW Efrem de mogelijkheden te bekijken.