Archeologisch onderzoek in Brakel

18-10-2016 10:55

In de dorpskern van BRAKEL hebben de archeologen van SOLVA het werk hervat, ditmaal ter hoogte van de ingang van de kerk. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de dorpskernvernieuwing, met o.a. de heraanleg van de rioleringen.

Onder het asfalt van de huidige straat en onder de kasseien van de oude bestrating kwamen de natuurstenen fundering van een kerkhofmuur aan het licht en zo ook de bijhorende begravingen. De vondst van een munt uit 1767 dateert de meest recente begravingen in het midden van de 18de eeuw, gelijktijdig met de bouw van de huidige kerk.

De opgraving aan de voet van de kerk geeft de archeologen de kans om terug te gaan in de tijd, naar de oudste begravingen die mogelijk samengaan met de voorloper van de huidige kerk, en zo een blik te werpen op de ontstaansgeschiedenis van Brakel.

Zonder geschiedkundig verleden geen toekomst.