Alcohol en druggebruik bij jongeren in werkingsgebied PISAD daalt!

06-05-2015 22:49

Woensdag 6 mei heeft PISAD tijdens een persvoorstelling in het stadhuis van Geraardsbergen hun resultaten voorgesteld van hun grootscheepse jongerenbevraging.

Deze bevraging gebeurde dit schooljaar bij 18.889 jongeren uit het secundair onderwijs in de verschillende scholen uit het werkingsgebied van PISAD en dit in samenwerking met de vereniging voor Alcohol en Drugs (VAD).

De bevraagde jongeren van het basisonderwijs (80%) en secundair onderwijs (86%) gaven aan dat drugpreventie zinvol is en ook hoe belangrijk en nuttig het is om gesensibiliseerd en geïnformeerd te worden omtrent de drugsthematiek.

51% van -16 jarigen heeft nog nooit alcohol gedronken en 13,1% van de +16 jarigen dronk nog nooit alcohol. Er is m.a.w. een groeiend aantal jongeren dat er duidelijk voor kiest om geen alcohol te drinken.

Binnen de PISAD-regio heeft 86,6% tegenover 72,3% in 2003 van de jongeren nog nooit cannabis gebruikt, wat een daling betekent van 14%.
Er is dus een significante daling in het cannabisgebruik onder jongeren ondanks de grote beschikbaarheid van cannabis.

Het gebruik van andere illegale drugs bij jongeren komt weinig voor in de PISAD-regio. 97,3% van de schoolgaande jongeren geeft dus aan bewust GEEN illegale drugs te gebruiken.

PISAD (Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugsmisbruik) is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie en de begeleiding van jongeren,(jong)volwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs. 
Voor de denderstreek behoren Ninove, Geraardsbergen, Haaltert en Denderleeuw tot het werkingsgebied van PISAD.

Voor meer informatie kan men terecht op de website www.pisad.be
of https://www.ninove.be/…/content/835/pisad-drugbegeleider.html

Bron : Ninofmedia - Andy Dupont