Activeringsbeleid OCMW-Geraardsbergen: 282 personen worden begeleid in elf trajecten

10-01-2016 10:18

 

Werkbereidheid is de basisvoorwaarde om steun te krijgen van het OCMW. ‘Via elf trajecten worden 282 personen op maat begeleid’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Op hun tempo worden ze klaargestoomd om door te groeien naar een job in het normale economische circuit.’

Het OCMW verbindt aan het geven van sociale steun de verplichting om werk te zoeken. Om die doorstroming naar de arbeidsmarkt optimaal te laten verlopen, werden elf verschillende trajecten ontwikkeld. Die laten een aanpak op maat toe.

Onderzoek van de werkbereidheid (41 cliënten)

Tijdens de drie maanden na toekenning van een leefloon wordt de werkbereidheid van de cliënt onderzocht. De maatschappelijk werker heeft ook oog voor de billijkheidsredenen die een belemmering kunnen vormen. Voorbeelden zijn dakloosheid, overmatige schuldenlast, middelengebruik, lichamelijke en psychische ongeschiktheid, een onstabiele familiale situatie, geen opvang voor kinderen en het verblijfsstatuut. Verder worden de tewerkstellingsmogelijkheden in kaart gebracht en gebeurt er een screening. Vervolgens wordt voor iedere cliënt een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) opgemaakt met concrete engagementen.

Voortraject tewerkstelling (drie trajecten – 42 cliënten)

Wanneer een cliënt nog met belemmeringen kampt, wordt eerst aan zijn kennis en de verdere ontwikkeling van zijn competenties gewerkt. Vaak gebeurt een doorverwijzing naar gespecialiseerde extern partners zoals Leerpunt, de VDAB en het volwassenenonderwijs. Telkens worden afspraken gemaakt rond de aanwezigheid op de opleiding en de opvolging van de resultaten.

 Traject Tewerkstelling (drie trajecten – 86 cliënten)

Personen die onmiddellijk een job zoeken in het normaal economisch circuit worden doorverwezen naar de VDAB. In het GPMI staan afspraken in verband met het aantonen van het zoeken naar werk, de deelname aan de Jobclub, de inschrijving bij interimkantoren, sollicitaties enzovoort.

Wanneer een begeleide tewerkstelling is aangewezen gebeurt een activering in kader van een artikel 60 binnen een van de 26 werkvloeren die het OCMW aanbiedt. Bij aanvang wordt een trajectplan opgemaakt met afspraken. Die tewerkstelling dient als hefboom om de cliënten ar na afloop te laten doorstromen naar vast werk.

 Traject billijkheid (113 cliënten)

Vaak kampen cliënten met één of meer belemmeringen: lichamelijk, psychisch, op het vlak van sociale relaties, de huisvesting en justitie die een tewerkstelling in de weg staan. In dit geval worden binnen het GPMI afspraken gemaakt voor het wegwerken van die belemmeringen. Dat gebeurt ook bij cliënten die kampen met medisch arbeidsongeschikt of die een vrijstelling krijgen voor het volgen van een voltijdse studie.

Evaluatie

Elk GPMI wordt minstens om de drie maanden geëvalueerd. Daarbij worden de gemaakte afspraken beoordeelden ondertekend door de cliënt en dossierbeheerder. Wanneer aan de vastgelegde voorwaarden niet is voldaan, volgt eerst een waarschuwing en vervolgens een vermindering van het leefloon. Bij een tweede negatieve evaluatie wordt het leefloon tijdelijk geschorst. Wanneer een cliënt gedurende langere periode de afspraken niet naleeft wordt het leefloon stopgezet. ‘Het OCMW voert een sterk sociaal beleid’, besluit voorzitter Larmuseau. ‘De verscheidenheid in onze aanpak laat toe om iedereen op maat te helpen. Iedereen krijgt ook steun indien nodig, maar moet ook zijn bereidheid om te werken aantonen. We zijn bij de behandelijking van de dossiers streng, maar rechtvaardig.’

Bron : 9500news