Aanvragen activiteiten nav Ronde van Vlaanderen

11-02-2015 10:42

 

Nav de Ronde Vlaanderen ‪#‎brakel‬ op 5 april 2015 is een politieverordening goedgekeurd waarbij activiteiten die plaats zullen hebben omwille van de doortocht slechts toegelaten worden op voorwaarde dat deze door de burgemeester voorafgaandelijk vergund zijn. De aanvragen tot vergunning dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste schriftelijk bij de burgemeester worden ingediend :
Voor 14 maart 2015 voor de activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein 
Voor 20 februari 2015 :
- voor de activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter 
- in de veiligheidszones Haaghoek en Valkenberstraat

Meer inlichtingen : danny.vandaele@brakel.be - 055/43 17 52