9 Oost-Vlaamse projecten krijgen subsidies op basis van vernieuwd reglement erfgoedsubsidies

07-06-2018 10:38
De deputatie van Oost-Vlaanderen kent 69 515 EUR toe aan negen projecten die op een bijzondere wijze bijdragen tot de valorisatie van het onroerend erfgoed in de Provincie.
Onroerend erfgoed kleurt Oost-Vlaanderen en draagt bij tot haar identiteit. De gesteunde projecten behandelen een grote verscheidenheid aan onderwerpen, gaande van oorlogsmonumenten, over religieus erfgoed, kastelen, het Lam Gods, tot funerair, landschappelijk en architecturaal erfgoed.
“Met dit vernieuwde reglement, willen we vanuit de Provincie belangrijke stimulansen geven om ons onroerend erfgoed beter bekend te maken.”, aldus gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed. “De grote instroom, de diversiteit en de kwaliteit van de aanvragen bevestigt dat dit reglement aan een grote behoefte tegemoet komt.”
De volgende indiendatum is 30 september. Meer informatie over de reglementen vind je op www.oostvlaanderen.be/ontspannen/Erfgoedzorg/subsidies.html.
In onze regio kreeg
Protestants historisch museum Abraham Hans vzw
Cultuurtoeristische borden Geuzenhoek Horebeke
2 675 EUR
(Prov O-Vl)