53 bloeddonaties méér dan verhoopt

22-08-2015 09:56

Tijdens de bloedinzameling te Brakel van woensdag 19 augustus heeft de Rode Kruis afdeling van Brakel heel wat donoren mogen verwelkomen tijdens de bloedinzameling.

Het was een bloedinzameling met heel veel nieuwe donoren maar ook donoren die op regelmatige basis komen bloedgeven. De meeropkomst was hier een 53 donoren boven de verwachte opkomst die bij ons gepland stond.

Bron : www.tbrakelt.be