3de geriatrisch symposium was een succes

08-05-2014 20:44

Bijna 300 geïnteresseerden zakten dinsdag 6 mei 2014 af naar het cultureel centrum De Werf in Aalst voor het 3de geriatrisch symposium van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis.

Veelzijdig, gevarieerd en boeiend. Deze drie woorden geven een aardige indruk van het 3de geriatrisch symposium dat op 6 mei 2014 werd georganiseerd door de diensten geriatrie van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst, Geraardsbergen en Wetteren. De grote opkomst weerspiegelde het belang van de samenkomst, waar dieper werd ingegaan op de onco-geriatrische zorg.

De deelnemers troffen een breed scala aan onderwerpen aan op het programma. Zo wierp een aantal boeiende sprekers het licht op mondzorg, voeding, ethiek, interne liaison en andere aspecten die bijzondere aandacht vragen bij de zorg voor ouderen met kanker.

Net voor de lunchpauze mocht de organisatie Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, verwelkomen. Hij stipte onder andere aan dat het leeuwenaandeel van de aandacht, menskracht en budget binnen de gezondheidszorg uitgaat naar chronisch zieken terwijl ons zorgsysteem nog grotendeels is afgestemd op het model van acute zorgverlening. Een preventieve, coachende en multidisciplinaire lange termijnaanpak is nodig bij chronisch zieken met respect voor de autonomie en de rol die patiënten en hun mantelzorgers zoveel mogelijk zelf moeten kunnen blijven opnemen.