25 mei - Verkiezingen

18-05-2014 20:43
 
De verkiezingen van 25 mei 2014 naderen.
Meer informatie hieromtrent kan u vinden op de site van de FOD Binnenlandse Zaken (klik hier) of neem contact met het contactcenter op:
Tel.: 02/518 21 16 - e-mail: callcenter.rrn@rrn.fgov.be
Hieronder kan u alvast meer informatie vinden betreffende:
1° Hoe stem ik geldig (klik hier).
2° Hoe stem ik met volmacht (klik hier).
Klik hier voor het volmachtformulier